Shpresa

A egziston shpresa?

 

Ne jetojmë në një kohë me shumë sfida. Ndoshta rrethanat tuaja janë të vështira tani dhe ju nuk dini ku mund të merrni ndihmë. A ka ndonjë vend shprese, a ka dikush që mund të na ndihmojë në një situatë të pashpresë?

 

PO! Ne e takuam Vetë Zotin përmes Jezusit - këtë e përjetuam personalisht. Ai ka ndryshuar jetën tonë përgjithmonë. Ai gjithashtu mund t'ju japë shpresë të re!

 

 

  • Nëse doni të dini se si njerëzit kanë gjetur shpresë në sfidat e jetës së tyre, klikoni në "Shpresoj për ju"

  • Nëse doni të dini më shumë rreth Perëndisë dhe Biblës, klikoni në «Bibla»

  • Nëse doni të dini se kush jemi ne, klikoni në «Rreth nesh»

  • Nëse jeni të interesuar për aktivitetet tona, klikoni në «Aktivitete»

Hoffnung

Hoffnung, gibt es sie überhaupt? 

 

Wir leben in einer Zeit mit vielen Herausforderungen. Vielleicht sind deine Lebensumstände gerade ganz schwierig und du weißt nicht, wo du Hilfe holen kannst. Gibt es einen Ort der Hoffnung, gibt es eine Person, die uns helfen kann in einer aussichtslosen Situation? 

 

JA ! Gott selber ist uns begegnet durch Jesus - wir haben dies persönlich erlebt. ER hat unser Leben nachhaltig verändert. ER kann auch dir neue Hoffnung schenken!

 

 

  • Wenn du erfahren möchtest, wie Menschen in den Herausforderungen ihres Lebens Hoffnung gefunden haben, klicke auf «Hoffnung für dich»

  • Wenn du mehr über Gott und die Bibel erfahren möchtest, klicke auf  «Bibel»

  • Wenn du wissen möchtest, wer wir sind, klicke auf «Über uns»

  • Wenn du interessiert bist an unseren Aktivitäten, klicke auf «Aktivitäten»

 Kërkesë për bulletin-
Newsletter anfordern
  • Facebook

©shpresa.online