top of page

Në Bibël gjejmë shpresë, inkurajim, udhëheqje, siguri. Ajo sjell dritë në errësirën tonë.

 

Bibla është shkruar nga autorë të ndryshëm për një periudhë mbi 1000 vjet. Zoti i frymëzoi ata përmes Shpirtit të Tij - kështu u ka folur Ai vetë ne njerëzve! Ai na lejon të dimë kush është, si është dhe cilat plane ka për ne. Ai na tregon se sa na do ne - dhe megjithëse ne njerëzit i kemi kthyer shpinën atij, ai nuk heq dorë të na dojë.

Historitë biblike kanë ndodhur vërtet. Ato nuk zbukurojnë asgjë dhe janë shpesh për ne si një pasqyrë...

 

Duke lexuar fjalën e tij, ne njohim Zotin gjithmonë e më mirë. Ne fillojmë të kuptojmë se çfarë na ndan nga ai - dhe se si ai e ka kapërcyer këtë hendek midis nesh.

Sa më mirë e njohim atë, aq më lehtë është për ne t'i besojmë atij dhe ta ndjekim atë.

Bibla
IMG_5983.jpeg
Image by Herrmann Stamm
Bibel

In der Bibel finden wir Hoffnung, Ermutigung, Führung, Gewissheit. Sie bringt Licht in unsere Dunkelheit.

 

Die Bibel ist über einen Zeitraum von über 1000 Jahren von verschiedenen Autoren geschrieben worden. Gott hat sie durch Seinen Geist inspiriert – so hat Er selber zu uns Menschen gesprochen! Er lässt uns wissen, WER er ist, WIE er ist und WAS er für Pläne für uns hat. Er sagt uns, wie sehr er uns liebt – und obwohl wir Menschen ihm den Rücken gekehrt haben, gibt er nicht auf, uns zu lieben.

Die biblischen Geschichten sind wirklich passiert. Sie beschönigen nichts. Oft sind sie uns wie ein Spiegel…

 

Durch das Lesen in seinem Wort lernen wir Gott immer besser kennen. Wir beginnen zu verstehen, was uns trennt von ihm – und wie er diese Kluft zwischen uns überwunden hat. 

Je besser wir ihn kennen, desto leichter fällt es uns, ihm zu vertrauen und ihm nachzufolgen.

Albanien Bible -

Hörbibel

Tabela e Librave te Bibles -

Online Bibeltabelle

albkristian.com

albkristian.com

Bildschirmfoto-2021-01-19-um-08.00.19.pn

Fathers loves letter -

Der Liebesbrief des Vaters

albanien

Bildschirmfoto 2024-06-19 um 17.19.12.png

deutsch

Filma biblikë -

Biblische Filme

Bibel

Das Markus-Evangelium mit allen Kapiteln | Lumo Project

Bibel TV
Das Markus-Evangelium mit allen Kapiteln | Lumo Project