top of page

Shpresë për ty 

Zoti na do, sepse ai është krijuesi ynë. Ai ishte i lumtur kur linde ti, edhe kur ti ishe ende në barkun e nënës tënde!

Ai të njeh ty, dhe nuk ke pse, dhe as nuk mundesh të fshehësh asgjë prej tij. Ai dëshiron të të takojë me dashurinë e tij, të shoqërojë, të inkurajojë dhe të të shërojë.

 

Kur Jezusi ishte në këtë tokë, ai pësoi frikë, vetminë, tradhtinë, talljen, abuzimin ... dhe madje edhe vdekjen. Por Zoti e ringjalli - Ai jeton!

Për shkak se ai ka vuajtur vetë të gjitha nevojat tona njerëzore, ai mund të kuptojë ty dhe mua dhe gjithashtu të na ndihmojë në situatën tonë.

 

Ne patëm mundësinë ta provojmë vetë këtë ...

Mädchen, das in Feld bei Sonnenuntergang

Hoffnung für dich

Gott liebt uns, weil er unser Schöpfer ist. Er freute sich, als du geboren wurdest, ja sogar schon, während du noch im Bauch deiner Mutter warst!

Er kennt dich, vor ihm musst du – und kannst du – nichts verbergen. Er will dir mit seiner Liebe begegnen, dich begleiten, ermutigen und heilen. 

 

Als Jesus auf dieser Erde war, durchlitt er Angst, Einsamkeit, Verrat, Spott, Misshandlung… bis hin zum Tod. Aber Gott hat ihn auferweckt – Er lebt!

Weil er alle unsere menschlichen Nöte selber durchlitten hat, kann er dich und mich verstehen und uns auch helfen in unserer Situation. 

 

Dies durften wir selber erleben…

Hoffnung für dich

Gott liebt uns, weil er unser Schöpfer ist. Er freute sich, als du geboren wurdest, ja sogar schon, während du noch im Bauch deiner Mutter warst!

Er kennt dich, vor ihm musst du – und kannst du – nichts verbergen. Er will dir mit seiner Liebe begegnen, dich begleiten, ermutigen und heilen. 

 

Als Jesus auf dieser Erde war, durchlitt er Angst, Einsamkeit, Verrat, Spott, Misshandlung… bis hin zum Tod. Aber Gott hat ihn auferweckt – Er lebt!

Weil er alle unsere menschlichen Nöte selber durchlitten hat, kann er dich und mich verstehen und uns auch helfen in unserer Situation. 

 

Dies durften wir selber erleben…

Dramatische Sonnenuntergang über den Ber

Muzikë - Musik